Venskab – Kærlighed – Sandhed

Embedsstab 2015-2017

Overmester
Irene Andersen

Undermester
Grethe Irene Rasmussen

Sekretær
Else Dahl-Jensen

Kasserer
Annie Faber Hansen

Skatmester

Annie Jørgensen

Fung. Ex-mester
Birgitte Tjalve Kristiansen
Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
Sidst ændret 22-06-2015