Venskab – Kærlighed – Sandhed

Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

For at blive en del af den landsdækkende, ja verdensomspændende organisation, skal følgende være opfyldt:

Du skal være myndig, have et godt omdømme, ordnede økonomiske forhold og din evt. ægtefælle/samlever skal være indforstået.

Du skal tro på “et højeste væsen som Verdens skaber og opretholder”.

Kender du ingen Odd Fellows, i vor loge eller en anden søsterloge, kan du kontakte Puritas’ Overmester for nærmere information.

Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
Sidst ændret 22-06-2015